Wing Chun

Wing Chun (Pinyin: 詠春 yǒng chūn; sonsuz bahar veya bahar şarkısı) Wing Tsun, Wing Tzun, Ving Tsun ya da Wing Tsung, Güney Çin kökenli bir dövüş sanatı. Wing Tsun kavramı, sanatın günümüz şartlarına uydurulmuş versiyonlarını ifade etmek için kullanılır. Geleneksel olan Wing Chun ise günümüzde sayıca azdır. (kaynak: wikipedia)
Bu forumda hiç konu bulunmamaktadır.
Üst